Borås Kulturnämnds chef en stor skada för Immigrant-institutet

Kulturchefen i Borås fick av kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna till ökat stöd till Immigrant-institutet. Det blev tvärtom, stödet upphörde.

Allt väl, om hon hade rätt underlag för sitt förslag. Hennes utredning blev dock den värsta tänkbara på alla vis.

Här redovisas hennes text och här Immigrant-institutets svar.

Texterna talar för sig själva. Det tråkiga är att en dålig utredning har kostat Immigrant-institutet miljonbelopp i uteblivna bidrag, inte bara från Borås stad, utan även från regionen och från staten, eftersom alla har bestämt sig för att följa John, om den ena inte ger stöd då ger inte den andra. Ingen vill bryta den dåliga trenden.

I sammanhanget florerar också olika rykten om fastigheten Invandrarnas Hus, rykten tagna ur luften men skadlig sådan. En insändare lämnadestill Borås tidning, som vägrade publicera den.
Här den text som refuserades

Tillbaka till hemsidan