Är det Svenska dagbladet eller Raili Borg från CMR som inte kan räkna? Detta går att läsa på CMRs hemsida:

"Kostnadsredovisning  CMR 2004
En artikelserie i Svenska Dagbladet blev upprinnelse till en del frågetecken kring CMR:s verksamhet och styrelsens hantering av ekonomi. Dessa i sin tur ledde till dålig publicitet för CMR och hela den antirasistiska rörelsen.
För att sätta stopp för förvirring och missuppfattningar lämnar jag här några rättelser och kommentarer för framförallt medlemmar men också för de som brinner för ett samhälle fritt från rasism."

Raili Borg klagar på att SvD skrivit att man har använt ca 600 000 kr i resor, övernattningar och dylikt.

Borg redovisar följande kostnader:

Resor styrelse

213 906 kr

Resor anställda 

49 991 kr

Kost och logi i Sverige

283 526 kr

Representationskostnader

 30 174 kr

Summan blir (vår summering)

577 597 kr

Det fattas alltså 22 403 kr för att kunna avrunda summan till 600 000 kr. Det kan inte vara någonting att hänga sig på. Dessa poster nedan redovisas också ihop av Raili Borg men hon förklarar i texten att det inte ska vara med i de 600 000. De gör det inte heller. Skulle man räkna med dessa poster då får man lägga till ytterligare 210 761 kr.

Resor övriga  

126 030 kr

Medlemsmötet i maj

84 731 kr

Summan blir (vår summering)

210 761 kr

Det verkliga problemet tycks vara att Raili Borg har svårt att förklara de olika posterna. Om Svenska dagbladet skrivit fel borde det vara lätt för Raili Borg att rätta till, inte genom att påstå att siffrorna är fel utan genom att redovisa de siffror som är rätt och förklara hur de hänger ihop så att andra förstår. Raili Borg kanske menar att "kost och logi i Sverige" gäller inte enbart kostnader för styrelsen utan också för andra. Visst, det var så det stod i Svenska dagbladet. Så egentligen är det ingenting att bråka om och skriva STORT att man skrivit fel.

Bidrag från Integrationsverket som Raili Borg redovisar:

31 oktober 2003

1 000 000

december

1 350 927

Under 2004

6 024 305

Året 2005 (dec04)

0 809 000

14 april 2005

3 650 000

Återstår att få (vår uppgift)

1 850 000

summa

14 684 232

Det blir alltså ännu mer än 14 miljoner enligt Raili Borgs egen redovisning. SvD inkluderar året 2005 i sin redovisning, om man orkar läsa tidningen utan affekt. De pengar som återstår att få kan man inte räkna bort. De är ju beviljade, och ingår i budgeten för 2005. Det är bara om Integrationsverket bestämmer sig för att fullfölja sin granskningsplikt som pengarna kan frysas in. I annat fall får Raili Borg dessa pengar i september och utan rekvisition.

Raili Borg är inte tydlig i sin redovisning. Till exempel fick CMR ytterligare 480 142 kr i bidrag till personalkostnader under 2004 enligt den redovisning som Raili Borg lämnade till årsmötet i februari 2005. Om dessa pengar redovisades på bidragskontot då hade det totala bidraget blivit ännu högre. De 14 miljonerna blir alltså lite över 15 miljoner i stället.

När man bränner så mycket pengar så är det klart att man till slut brinner också själv.

Det är tråkigt att det antirasistiska arbetet ska bedrivas på detta sätt av några.

Borg påstår att SvDs artikelserie är
"dålig publicitet för CMR och hela den antirasistiska rörelsen".
Inte alls, artiklarna handlar bara om CMR och dess styrelse samt de medlemmar som tillåter att styrelsen fungerar som den gör. Den antirasistiska rörelsen finns utanför.


Tillbaka till sidan om rasism
Till Immigrant-institutets hemsida

Senast ändrat augusti 2005
URL: http://www.centrummotrasism.se/