Gemensam protest mot det odemokratiska sättet arbetsgruppen ledde det konstituerande mötet för ett nationellt centrum mot rasism och all form av intolerans den 6-7 september 2003.

Mötet den 6-7 september 2003 som skulle ha varit ett konstituerande möte för ett nationellt centrum mot rasism och all form av intolerans, blev ett stort fiasko.

Mötets behörighet måste ifrågasättas.

Det skulle vara öppet för alla, men inom arbetsgruppen hade beslut tagits att endast de 80 föreningar som röstade i valet av arbetsgrupp under mötet i maj skulle få inbjudan till det konstituerande mötet. Ändå deltog mer än 160 föreningar. Privata inbjudningar från arbetsgruppens medlemmar tyder på att de själva ville avgöra vilka föreningar som skulle vara med att utforma centret. Inte ens alla föreningar som var med i maj mottog en inbjudan, dessutom skickades flera inbjudningar till fel adress.

Efter att ha meddelat de deltagande organisationerna att varje förening fick representeras av två delegater, ett ombud och en deltagare fick flera av oss ett telefonsamtal dagarna innan mötet med uppgift om att lokalen var för liten för att rymma alla och att endast de anmälda ombuden skulle få plats. Inget formellt meddelande publicerades eller skickades ut. Om intresset var så stort varför bytte man inte lokal för att värna om de demokratiska värderingarna? Det visade sig också att 10 föreningar som inte hade anmält sig den sista anmälningsdagen fick delta med ombud.

Det förslag som arbetsgruppen ville lägga skickades ut en vecka innan mötet.

Det fanns ingen möjlighet att i det läget ha synpunkter eller hinna kalla till medlemsmöte i föreningen för att gå igenom materialet.

Med undantag för vissa privilegierade cirklar kring arbetsgruppen, rådde stor förvirring om var det konstituerande mötet skulle hållas. Några fick uppgiften att mötet skulle hållas på medborgarhuset i Stockholm och inte på Stockholms landsting, Hantverkargatan 45.

Redan dagordningsförslaget faller på att det innehåller ett årsmöte som inte sammankallats enligt föreningens stadgar.

Redan vid mötets start insåg man att inga ambitioner fanns att genomföra ett konstruktivt möte för bildande av ett center mot rasism. Arbetsgruppen hade fram ett förslag på dagordningen som inte ens innehöll en punkt för att godkänna densamma.

Ett årsmöte var planerat till dag 2 trots att inga stadgar var antagna.

I arbetsordningen talas det om att föreningarna skulle ha givits möjlighet att insända synpunkter på materialet fram till 2 veckor innan mötet samt att dessa skulle beaktas. Hur skulle detta gått till när man inte fick tillgång till materialet förrän ett par dagar innan mötet?

Allt lades fram utan genomgång.

Ingen genomgång av förslaget till stadgar som arbetsgruppen lagt fram gjordes. Ingen möjlighet att ha synpunkter gavs.

Det gavs ingen möjlighet för deltagarna att rätt till de formuleringar i stadgarna som man ansåg var dåliga eller missriktade. De skulle antas i sin helhet eller inte alls. Resultatet av detta blev att man antog dem som interimistiska och tillsatte en stadgegrupp. Arbetsgruppen lade ett förslag på hur den skulle se ut som antogs utan större presentation. Stadgegruppen består till största delen av personer som tidigare arbetat i/med arbetsgruppen och som helt uppenbart inte har tillräckliga kunskaper för att utforma stadgar. Ett tillskott i form av en jurist som ska stå för den kunskap som tidigare saknats gjordes. Bara detta visar att man inte ens vet vad föreningsstadgar är.

OCH SÅ BILDADE MAN ETT CENTRUM UTAN ATT BILDA DET. ALLT FÖR ATT MOTIVERA TILL ETT VAL AV STYRELSE, SOM KAN SITTA I 2 ÅR OCH INTE ETT VAL TILL INTERIMSTYRELSE SOM SKULLE SITTA FRAM TILL NÄSTA ÅRSMÖTE.

Ingen motivering eller presentation av valberedningens förslag till styrelsemedlemmar gavs.

Vid val av ordförande till styrelsen fick deltagarna endast 2 alternativ att välja på, antingen godkänna valberedningens förslag eller en alternativ lista som en grupp av ca 6 föreningar stog för. När de drog tillbaka sitt förslag fanns bara valberedningen kvar enligt ordförande, som förövrigt var just valberedningens förslag till ordförande till centret. Minst en annan delegat gav ett förslag under mötet vilket ignorerades, så även för alla det skriftliga förslag som inkommit som inte ens presenterades.

Vid val av styrelsemedlemmar gjordes ingen presentation och ingen fick heller göras. Ingen gick igenom namnen på de kandidater som valberedningen lade fram. De delegater som var med på mötet fick föreslå en kandidat men gavs högst 2 minuter att presentera personen på. Namnen skrevs upp och sedan skulle man rösta på att antingen anta arbetsgruppens förslag eller gå efter alternativ lista. De namn som hade skickats in till arbetsgruppen ignorerades.

I protest mot detta ovanliga och odemokratiska bildande av en så viktig antirasistisk organisation, många afrikanska, sydamerikanska och andra organisationer blev tvungna att lämna mötet.

Vi vänder oss till Integrationsverket med en begäran att inte godkänna den parodi av konstituerande möte som hölls den 6-7 september på Stockholms landsting.

Centret är inte bildat och vi vill ha en demokratisk process för att bilda ett center mot rasism som vi invandrarföreningar kan ställa oss bakom.

Stockholm den 11 september 2003.

Pre-american Cultural Movement-MCP,
African Research & Information Bureau in Sweden,
NordGam Cooperation EK.Förening,
Afrikanskt Nätverk,
African Cultural Centrum,
Forum för Democracy & Peace-Stockholm,
Meladen Förening,
Sudanesiska Riksförbundet,
Afrikanska Invandrarnas Forum i EU,
Somaliska Flyktingföreningen,
Gargaar Relief Organization,
Somaliska Ungdomsriksförbundet,
MUZA-Angola-Kongo-Kinghasa förening,
African Cultural Association i Östberga,
All-Somali Kultur- och Idrottsförening-ASOKIF,
Somalia Friends International Help Association,
Somaliska Solidaritet Förening,
Svenska-Kamerunska Vänskapsförbundet.

Tillbaka