Antidiskrimineringsbyrån i Göteborg ställer inte upp på Centrum mot rasisms kampanj.


Texten nedan är hämtad från Antidiskrimineringsbyråns i Göteborg hemsida, http://www.antidiskrimineringsbyran.se/index.php. Vi återger texten här, eftersom den är svår att hitta för vanliga ovana surfare.

2005-04-28
GLASSBOLAGET GB:s EGEN SYN PÅ BOJKOTTEN MOT DERAS GLASS

Vi på antidiskrimineringsbyrån i Göteborg gjorde det som Centrum mot rasism och Antidiskrimineringsbyrån i Malmö - som ju har gått ut i "bojkott" mot GB-glace inte har gjort: frågade GB självt vad de tycker om den kampanj som de är utsatta för. Vi fick detta svar:

Hej och tack för informationen.
Vi hoppas att den här debatten blåser över så snart som möjligt, för allas bästa, eftersom vi inte tycker att det är ett trevligt sammanhang att synas i - även om det faktiskt har resulterat i att vi säljer ännu mer av Nogger Black. Som du säger så har detta utspel från era kolleger snarare skadat saken än gynnat den, efter debatten tycks det vara mer okej att skämta om de verkligt rasistiska orden, än vad det var för ett par veckor sedan.

Inte heller vi har blivit kontaktade av någon av de omnämnda organisationerna, varken innan pressmeddelandet gick ut eller efter. Vi har alltså inte fått några krav ställda direkt till oss, ej heller några frågor om våra produktnamn och kampanjer och vad de egentligen står för. Vi hade alltså ingen chans att förklara oss för CMR innan utspelet gjordes. ADB i Malmö hade förmodligen varit behjälpta av att veta det sanna ursprunget till namnet 88:an innan de hängde på farsen i pressen. (Åren före kom 66:an och 77:an, dessutom betyder 88 på Morsealfabetets Q-kodning "Love and kisses" sedan hundra år tillbaka.)

Det är tråkigt att den goda ambitionen att jobba mot rasism föll så fel ut. GB Glace tar SJÄLVKLART avstånd från alla rasistiska värderingar och anklagelser att vi i baktanken skulle utnyttja någon särskild hudfärg i vår kampanj för Nogger Black. Vi är glada över att så många konsumenter inte tar illa vid sig eller tolkar det såsom CMR gjort, och därför ser vi i dagsläget ingen anledning att byta namn eller kampanj.

Vi hoppas att svenskar av alla olika ursprung kan glömma de här dumheterna över en god glass i sommar.

Med vänlig hälsning

Petronella Warg
PR & Informationsansvarig
GB Glace AB
Senast uppdaterad ( 2005-04-28 )

GRUNDLÖSA ANALYSER HAR SÄLLAN NÅGON STÖRRE HÖJD
”Glasskampen" mot GB drar löje över antirasismen"


Efter de famösa uttalandena till media, om svart nogger-glass har vår byrå närmast blivit nedringd av folk som antingen skäller eller mycket allvarsamt frågar: "vad håller ni på med?!" Aldrig tidigare har vi blivit utsatta för en sådan kritikstorm. Samma sak har inträffat på vår hemsida som blev svårt ansatt av en mängd ilskna besökare.

Däremot har inte en enda person har däremot ringt och berömt oss för förmodade "vår" insats, och för det känner vi oss givetvis både stolta; de flesta uppfattar oss tydligen ha en politiskt anständig hållning till ”kampen” om GB:s förpackade glassar.

Till de som har ringt oss och "ställt oss mot väggen" för utspelen som Centrum mot rasism (CMR) och Malmö Antidiskrimineringsbyrå, har vi utifrån nedan utvecklade punkter lämnat ett par enklare och kortfattade besked:

1) -Det är ADB i Malmö som säger så här. Deras självständighet råder vi inte över: vill du veta varför de gör som de gör, och säger som de säger, så tag kontakta dem eller CMR i Stockholm. När det gäller CMR, där vi är medlemmar, så har ledningen där inte alls konfererat om det här utspelet innan vi läste om det i media. Sak det samma också i frågan om ADB i Malmö. Vi hade annars givetvis försökt att stoppa galenskapen för undvika en skandal, en skandal som de båda trots kraftig kritik ändå betraktar som ett slags ”succé! Att CMR inte brydde sig att ta kontakt med oss är en allvarlig demokratisk brist. Medlemsorganisationerna måste givetvis rådfrågas innan CMR:s ledning ger sig ut på sådana här ”fältslag”. Antidiskrimineringsbyrån i Malmö har inga sådana förpliktelser mot oss, de rår helt sig själva även om en del folk i Göteborg uppenbarligen tror att alla antidiskrimineringsbyråerna står bakom den här ”glasskampen”.

"Ett slött användande av ett begrepp är lika farligt som att använda en slö kniv"

2) Kampanjen mot den "rasistiska glassen", säger vi också till de som har ringt, är ett typexempel på en pseudosak. Det finns ingen kärna i "kampanjen", avsikten är att röra upp litet damm för att synas i media. Men så fort som dammet har lagt sig, kan den som ser nyktert, konstatera att därunder ingenting uppseendeväckande fanns. CMR, som i vart fall har en äldre herre till ordförande, borde i stället för de här äventyrligheterna ha ägnat mycken tid till att slicka såren efter det skandalartat årsmötet som organisationen hade efter det första verksamhetsåret. För att i stället ta till sig den mycket tunga, negativa kritiken i media som sedan drabbade CMR, nu senast bl.a. i teves ”Rapport” två gånger om. Efter det interna kriget på årsmötet borde CMR ha intagit en låg profil, och självreflekterande hållning för att hantera turbulensen och hantera alla motsättningarna. ”Bojkotten” mot GB kan ha syftat till att demonstrera något slags handlingskraft från CMR:s förmåga. Det blev givetvis bara raka motsatsen!

Om man går in på CMR:s hemsida, så ges en länk till definitioner, bland annat av begreppet rasism. CMR:s ledning borde självt ha besökt den länken innan man började att fundera över en kampanj mot GB:s glassbolag. I så fall borde i vart fall några tankar ha uppkommit om att de äventyrligheter som vi just har sett riskerar att skada CMR, särskilt som medlemsorganisationerna inte har tillfrågats innan utspelet. I stället för en respekt från många människor för vår hållning mot att bekämpa rasism har ledningen sänkt vårt anseende till ett något slags lekstuga, som sprider ett löjets skimmer över vår verksamhet: -Har ni verkligen inget viktigare att syssla med? som en av de många påringarna ironiskt uttryckte saken till oss…

Om vi tillåter oss att definiera"rasism" på det här banala sättet får ordet svart funktionen av en godtycklig trigger för att upprätta en "guilt by association": svart+glass= rasism (ordet svart kan sedan ersättas med brunt, gult etc, hur många som helst valfria kombinationer av ”rasism” kan då upprättas.) Eller som när siffrorna 88 på en glass uttolkas som ett frieri till nazister, ja rent av en utstuderad spekulation av GB:s försäljningsdirektörer. Den allvarliga konsekvensen ett sådant synsätt blir då: definitionen på rasism töms fullständig tut på sitt innehåll. Kvar blir bara ren retorik, propaganda, i tekniskt avseende inte helt olik den som en viss hr Goebbels gjorde sig så ökänd för. Definitionen imploderar och blir därmed obrukbar i fortsättningen. Kvar står ordmissbrukaren, med sina utslitna redskap, vidöppen dessutom för angrepp från allsköns fiender. Vi menar att sådant kan diverse nazistgrupper och främlingsfientliga element få ägna sig åt. Däremot bör antirasister vara de sista att ta till sådana här knep. Vi ska ha den analys och presentation som just rasisterna, både nu och traditionellt, har visat sig helt oförmögna att prestera. Men så enkelt är det inte alltid: till exempel har AFA, de svartklädda stenkastarna, haft representation i organisationen ”Sverige mot rasism” - vars hemsida CMR hänvisar till, och vars definitionsapparat CMR också använder...)

Begreppsanalysen ska inte tillåtas utgå från skällsnivå

Vi som jobbar mot diskrimineringen vet att den inte alltid är vad en del enskilda tror. Exempelvis händer det ibland att svarta, främst kanske ungdomar, kallar kritik och beslut som går dem emot för - ja, just det: rasism. Men i de fallen används används ordet ofta som ett invektiv snarare än en grundad mening (det samma när man kallar varandra diverse könsord; här handlar det om exakt samma funktion: ordet uttrycker endast ogillande). Svenskfödda som drabbas av den svenska byråkratin gör samma misstag i bland när det går dem emot: -En rent förbannad socialfascist försökte att sätta sig på mig! (När ”fascisten” kanske i själva verket bara var stressad och därför uppträdde ohövligt.)

Av CMR, och alla som kallar sig antirasister, och av ADB och alla som kallar sig antidiskriminerare, förväntar vi oss ribban skulle hållas så högt, att ordet rasism inte utsätts drivs till inflation och sedan imploderar. Och om analysen tillåts utgå från skällsnivå – då kommer det bara att slå tillbaka på de som tar skamgreppen. Vi hoppas därför att CMR nu sätter sig ner, och tänker om. Den inledda glassbojkotten måste därför snabbt läggas på is. Den har enligt våra bedömningar inga förutsättningar för att ens uppstå. CMR har heller inte ens antytt hur en sådan kampanjplan ser ut, och skulle, om en sådan kampanj/bojkott genomfördes, dra på sig en ännu massivare kritik för missbruk av regeringens anvisade medel. Med all rätt. För övrigt är det vår bestämda uppfattning, att GB:s nyintroducerade glass, såväl som den gamla, främst har fått en uppmärksamhet som snarare gynnar försäljningen än skadar den (I Metro, som testade de nya glassarna nyligen, fick den det högsta betyget, och vemfan bryr sig väl då om de mer än livligt krystade associationer som CMR och en byrå i Skåne gör?)

Vi kräver, att CMR nu koncentrerar sin verksamhet på kärnfrågorna, och vi kräver att all kraft nu sätts in på att få styrelseturbulensen hanterad (inte ett skandalöst årsmöte till!). Vi förutsätter också att CMR gör en omgående oficiell reträtt från "glasstriden" för att rädda det som fortfarande räddas kan. Annars tvingas vi som medlem att av ren självbevarelsedrift avsluta vårt medlemskap.

Låt oss alltså återgå till allvarlig problematik, och seriösa frågeställningar. De som vill diskutera sådant som ADB i Malmö så energiskt vill ha uppmärksamhet på, kan väl ansluta sig dit på något sätt. Skadorna kommer kommer då i vart fall att bli geografiskt begränsade och främst drabba Antidiskrimineringsbyrån i Malmö.

ANTIDISKRIMINERINGSBYRÅN I GÖTEBORG
Antero Sjöman o. Jan Åberg


Immigrant-institutet
Katrinedalsgatan 43
504 51 BORÅS
tel: 033-13 60 70
fax: 033- 13 60 75
e-mail: migrant@immi.se

Uppdaterat maj 2005

Tillbaka till start