immi
Rasism och mänskliga rättigheter
Motion till riksdagen 2002/03:Kr201 av Astudillo, Luciano (s) Kampanj mot islamofobi

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen begär att regeringen ett av kommande år ger myndigheten Forum för levande historia i uppdrag att genomföra en upplysningskampanj riktad till Sveriges skolor för att motverka de fördomar som finns mot svenska muslimer och islam som världsreligion. Motivering De grymma terrordåden mot USA den 11 september förra året har på många sätt förändrat och skakat om den värld vi lever i. En, kanske mer nära, konsekvens är en växande främlingsfientlighet mot muslimer och islam. Denna breder tyvärr också ut sig i Sverige. Idag bor det mellan 300 000 och 400 000 tusen muslimer i Sverige. Deras liv har på kort tid blivit mycket svårare.

Fördomar och rädsla för muslimer och islam leder till negativa konsekvenser på i stort sett alla samhällsområden.

Högerpopulismen på frammarsch i Europa och i Sverige Den senaste tiden har främlingsfientliga krafter växt sig starka i Europa. Haider i Österrike, Le Pen i Frankrike och Pia Kjærsgaard i Danmark representerar alla intolerans. De tillhör alla partier som växt sig starka på bekostnad av landets invandrare och minoriteter.

Även i Sverige kan samma utveckling ses, om än i mycket mindre utsträckning. Valet 2002 var ett genombrott för Sverigedemokraterna. Andra mer etablerade partier använde en ton i debatten som är skrämmande lik den som högerpopulister använt sig av runt om i Europa.

Klimatet har kallnat och hårdnat avsevärt i Sverige. Det riskerar att på sikt hämma Sveriges förmåga att ta vara på alla människor. Det hotar därmed också tillväxten. Levande historia som förebild och redskap Informationsinsatsen Levande historia initierades 1997 för att sprida kunskap om Förintelsen och skapa diskussion kring frågor rörande tolerans, medmänsklighet och demokrati. Bakgrunden till denna kampanj var att undersökningar visat att ett flertal ungdomar inte kände till eller inte trodde på att Förintelsen verkligen ägt rum. Med denna insats skulle Sveriges unga få kunskap om vad som hände under andra världskriget. Sedan starten har en stor mängd aktiviteter genomförts, ofta i samarbete med andra aktörer. Boken "... om detta må ni berätta ..." har distribuerats i över en miljon exemplar och översatts till nio språk. Regeringen har sedan föreslagit riksdagen att inrätta en ny myndighet år 2003, Forum för levande historia. Myndigheten ska främja arbete med, diskussion om och reflexion över demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i samtiden utifrån historiska perspektiv, från Förintelsen och från svensk nutidshistoria. Verksamheten ska också, beroende på sammanhang, kunna knyta an till andra brott mot mänskligheten.

Forumets uppdrag ska vara att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i samtiden med utgångspunkt i Förintelsen. Verksamheten ska syfta till att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde. Den nya myndigheten bör under kommande mandatperiod kunna genomföra en kampanj riktad främst till skolorna för att motverka den växande islamfobin i Sverige. Det ligger helt i linje med myndighetens uppdrag.

Diskrimineringen utbredd, speciellt bland muslimer Redan idag är den muslimska minoriteten i Sverige en mycket utsatt grupp. Kvinnor som valt att bära hijab (slöja) diskrimineras när de söker arbete. Barn och ungdomar bemöts fördomsfullt i skolan, vilket Rädda Barnens rapport Några hakkors bakom gympasalen - Om främlingsfientlighet och rasism i svenska skolor visar. Därutöver har mycket av den negativa valkampanj som de främlingsfientliga partierna genomfört denna höst varit riktad mot muslimerna och islam. Allt talar för att den 11 september förra året förvärrade situationen ytterligare.

Stockholm den 10 oktober 2002

Luciano Astudillo (s)


Till Immigrant-institutets hemsida

Till HTML av Miguel Benito, senast ändrat december 2002