Utkast till alternativ verksamhetsplan för

Centrum mot rasism 2003/2004

 

Styrelsen

Styrelsens första uppgift blir att arbeta för att sprida kännedom om centret samt att utarbeta förslag till en verksamhetsplan och ett antirasistiskt program att presenteras vid årsmötet i mars 2004.

En stor och viktig del i centrets arbete under både 2003 och 2004 är att förankra den gemensamma verksamhetsidén och göra föreningarna aktiva i kampen mot rasism och intolerans. Efter en kort etableringsfas ska centrets målsättning vara att intensifiera kampen mot rasism och utöka samarbetet mellan befintliga aktörer i samhället.

Centrets arbetsformer ska utgå från det antirasistiska programmet som det konstituerande mötet fastställer. I fall inget antirasistiskt program antas i september 2003 skall styrelsens uppgift vara att utarbeta ett sådant inför det kommande årsmötet 2004.

Samrådsgrupper

Centret ska identifiera möjliga samrådsgrupper bland centrets medlemmar och etablera dialog med var och en av dem. Den styrelse som väljs vid det konstituerande mötet ska vara inriktad på att varje ledamot ska ha direkt kontakt med åtminstone en av dessa samrådsgrupper.

Opinionsbildning

Centret ska stödja informativ verksamhet som initieras på olika håll i landet och göra den tillgänglig för andra organisationer. Centret ska ta fram material som underlag för utåtriktade verksamheter och kampanjer som medlemsföreningar önskar föra.

Dokumentationsarbete

Centret ska följa samtal med intresserade anmälda dokumentationscentra för att tillsammans dra upp riktlinjerna för det fortsatta dokumentationsarbetet och undvika dubbelarbete. Det är lämpligt att dokumentationsarbetet görs av redan etablerade institutioner och inte behöver starta från noll. Centret bör undvika att hamna i en konkurrenssituation som ingen önskar.

Hemsida

Innan man startar med en egen hemsida ska centret undersöka om det finns sidor som redan i dag motsvarar centrets önskemål i väsentliga delar och vilken hemsida bland dessa som redan idag har rikast innehåll. Det kan vara lämpligt att en sådan hemsida får erbjudandet att bli centrets officiella hemsida.

Goda exempel

Att lyfta upp goda exempel bör vara en lika naturlig arbetsmetod som den mer problemorienterad. Styrelsen bör fastställa hur den kompetens som finns ute i landet systematiskt ska tas tillvara.

Internationellt arbete

Det är viktigt att snarast etablera kontakt och samarbete med likvärdiga organisationer i Europa och världen i övrigt. Kontaktverksamheten ska ha som syfte att stärka arbetet mot rasismen i Sverige.


Tillbaka till sidan om rasism