Miguel Benito

En långtids verksamhet för invandrare i Sverige

några nedslag i händelser som präglat min verksamhet under min tid som chef för Immigrant-institutet

Under min tid som chef för Immigrant-institutet har jag upplevt många goda stunder där arbetet givit resultat för Sveriges invandrare. Som ansvarig utgivare för tidskriften Invandrarrapport har jag kunnat påverka andra opinionsbildare och beslutsfattare.

Som ansvarig för Invandrarförlaget har jag kunnat ge röst åt många invandrade författare. Mer än hundra femtio verk har hunnit publiceras och av dem ca 70 var verk av författare. En del av dem såg sin första bok utgiven tack vare Immigrant-institutet. Sedan har de kunnat utveckla sin litterära verksamhet till gagn för sig själva och för invandrarna.

Jag har också upplevt många stunder av frustration. En del av dessa händelser återges här som ett minne om att historien också består av det som några skulle uppfatta som nederlag, men som i själva verket är ett steg i den kamp som invandrarna fört för sina rättigheter i Sverige och i världen.

Senare med tiden skall jag återge också det som Immigrant-institutet lyckats med under tiden 1973-2012 då jag varit mest aktiv. Sedan hösten 2012 är jag inte längre chef för Immigrant-institutet då jag bestämde mig för att återvandra till mitt gamla hemland. Även om jag fortfarande är aktiv i organisationen har jag inte längre några beslutande funktioner.

Jag har även varit ordförande i Immigranternas Riksförbund under tiden 1981-2011 fram till min flytt till hemlandet. Vad som hänt i förbundet de senaste två åren återges här.


E-mail: info @ immigrant.org

Innehåll:

Piraterna i statsförvaltningen >>

Kulturrådet diskriminerar >>

Borås kulturchef saknar kompetens >>

Historia om ett annat centrum >>