Vad vinner Kulturrådet på att diskriminera?


Det började 2000

I slutet av december 1999, utan förvarning, kommer ett beslut från Statens Kulturråd om att anslaget för året 2000 kommer att sänkas till 900 000 kr från tidigare 1,073 miljoner. Pengarna skulle ges till den kommunala stiftelsen Mångkulturellt centrum i Botkyrka i stället.


Det fortsatte 2004 och 2005

Här kan du ta del av Kulturrådets beslut 2004 och 2005 Bidraget sänktes 2004 till 700 000 kr. Det minskade anslaget för Immigrant-institutet gick till Mångkulturellt centrum. 2005 sänktes till 695 000 kr.
Än värre 2007

Här kan du ta del av Kulturrådets beslut 2006
2006 blev det bara 400 000 kr för att 2007 bli bara 200 000 kr i "avvecklingsbidrag".
Immigrant-institutets överklagande 2006

Vad Kulturrådets "externa experter" skrev om Immigrant-institutet
Man kunde skratta åt dessa sakkunniga om det inte vore för att deras bristande kunskaper innebar en stor ekonomisk förlust för Immigrant-institutet.
Här kan du läsa deras snpunkter och Immigrant-institutets kommentarer
Immigrant-institutets överklagande 2007

Nu är argumenten tömda

Immigrant-institutets överklagande 2008

Skriv till Immigrant-institutet om du har ett bra förslag om hur Kulturrådet kan ändra inställning

TIllbaka till hemsidan